Categories
Travel news

ซากปริศนาฝังอยู่ในทะเลทรายอาตากามาของชิลี

บนทะเลทรายอาตากามาของชิลีสถานที่ที่วิเศษสุดในโลกพบมัมมี่ที่ตายก่อนชาวอียิปต์ 2,000 ปี ดังนั้นในขณะที่ชาวอียิปต์อาจเป็นวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในการมัมมี่ผู้ตาย แต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาไม่ใช่คนแรกที่ทำเช่นนั้น ซากของนักล่าและรวบรวมสัตว์ทะเลหลายร้อยคนที่อาศัยอยู่บนชายฝั่งแปซิฟิกของอาตากามา ตั้งแต่ประมาณ 5450 ปีก่อนคริสตศักราชถึง 890 ปีก่อนคริสตศักราช

ถูกพบในภูมิภาคอาริคาและปารินาโคตา ในปี พ.ศ. 2564 สุสานเหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก สำหรับคุณค่าทางโบราณคดีอันยิ่งใหญ่ที่สุสานเหล่านี้มอบให้ พวกเขาไม่เพียงแต่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีฝังศพและงานศพของวัฒนธรรมโบราณ แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชน ตัวอย่างเช่น การทำมัมมี่ไม่ได้สงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงของสังคม (เช่นเดียวกับชาวอียิปต์) แต่เป็นพิธีกรรมสำหรับทุกคน