Categories
Health News

ไวรัสตับอักเสบอีหลอกลวงระบบภูมิคุ้มกัน

แอนติบอดีเป็นกลไกป้องกันที่สำคัญต่อการติดเชื้อไวรัสในร่างกายของเรา พวกมันจับกับโปรตีนพื้นผิวของไวรัสเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเพื่อทำให้มันไม่เป็นอันตราย แต่ไวรัสได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการวางตัวเป็นกลางนี้ ในระหว่างการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอี การกลายพันธุ์แบบสุ่มมักจะก่อให้เกิดสายพันธุ์ของไวรัสที่สามารถอยู่ร่วมกันภายในผู้ติดเชื้อได้

ยาต้านไวรัสไรบาวิรินซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อเรื้อรังจำนวนมากได้รับ สามารถเพิ่มการก่อตัวของสายพันธุ์ดังกล่าวได้ ในขณะที่การกลายพันธุ์ที่ตรวจสอบ 7 รายการมีพฤติกรรมเหมือนกับไวรัสชนิดไวด์ เราพบความแตกต่างในการกลายพันธุ์เพียงตัวเดียว การกลายพันธุ์นี้ส่งผลต่อโปรตีนแคปซิด ซึ่งจำเป็นต่อการบรรจุอนุภาคของไวรัส ไวรัสที่มีการกลายพันธุ์นี้รวมตัวกันอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีขนาดเล็กกว่าไวรัสชนิดไวด์ และโปรตีนแคปซิดไม่สะสมอยู่ในเซลล์ อนุภาคเหล่านี้ไม่ติดเชื้อ แต่รู้จักและผูกพันอย่างถูกต้องโดยแอนติบอดีของระบบภูมิคุ้มกัน นี่อาจเป็นข้อได้เปรียบสำหรับไวรัส อนุภาคที่มีข้อบกพร่องเหล่านี้อาจจับแอนติบอดีได้ ทำให้ไม่เพียงพอที่จะทำลายอนุภาคไวรัสที่รวมตัวกันอย่างถูกต้อง