Categories
News

อาหารสายยาง ที่เหมาะสมกับโรคหลอดเลือดในสมอง

อาหารสายยาง ที่เหมาะสมกับโรคหลอดเลือดในสมอง ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นเป็นกลุ่มโรคที่ไม่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสคลุกคลีหรือการติดต่อ แต่หากเกิดจากผลการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกายอาหารหรือความเครียด

Categories
News

บริการทำความสะอาด: ขจัดคราบเครื่องครัวง่ายๆ 5 แบบ

บริการทำความสะอาด: ขจัดคราบเครื่องครัวง่ายๆ 5 แบบ ปัญหา การทำความสะอาด เครื่องครัว เป็นปัญหาหลักที่ต้องเจอครั้งต้องเตรียมวัตถุดิบ เพื่อทำอาหารเสร็จแล้วยังต้องมาล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัวอีกต่างหาก และบางอย่างทำความสะอาดยากซะเหลือเกินทั้งคราบสกปรกและกลิ่นเหม็น ปัญหาหลักที่ทำความสะอาดแสนจะยากไม่ว่าจะเป็นคราบไม่ติดหม้อ , กลิ่นคาวติดเขียง และอื่นๆสารพัด

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง !

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง ! หลายคนมีโรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจจะมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรา หรือวิธีการรับประทานอาหาร ซึ่งพฤติกรรมทั้งสองอย่างนี้ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การเกิดภาวะเลือดจาง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ โรคเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก จะทำให้มีอาการเหนื่อยง่าย ตรวจความเข้มข้นเลือดพบว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ มักเกิดจากการเสียเลือดเรื้อรัง

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารสมอง ต้องเลือกให้เป็น

บริการด้านอาหาร: อาหารสมอง ต้องเลือกให้เป็น สมองดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพราะสมองมีบทบาทต่อการทำงานของอวัยวะหรือระบบอื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบประสาท การเคลื่อนไหวของแขน ขา ไปจนถึงการเดิน การทรงตัว และความจำ ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมองเพิ่มขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ดังเช่นหลาย ๆ ประเทศที่กำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ยิ่งเราอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคระบบประสาทมากเช่นกัน โดยจากสถิติพบว่า ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ