Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมื้อเช้า สำคัญขาดไม่ได้

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมื้อเช้า สำคัญขาดไม่ได้ อาหารมื้อเช้าดีต่อสุขภาพ การรับประทานอาหารเช้าเป็นการเติมพลังงานให้กับร่างกาย เนื่องจากพลังที่ร่างกายจะได้มาจากการย่อยสลายอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในรูปของน้ำตาลหรือกลูโดส (Glucose)ไว้ในเลือดเป็นหลัก และบางส่วนถูกเก็บเป็นพลังงานสำรองที่เรียกว่าไกลโคเจน(Glycogen)ตามกล้ามเนื้อและตับ ในขณะหลับร่างกายจะไม่ได้พลังงานจากสารอาหารที่รับประทานอาหาร จึงต้องดึงไกลโคเจนออกมาใช้ตลอดคืน เพื่อช่วยคงระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้ต่ำจนเกินไป

Categories
News

ดูแลสุขภาพก่อนที่จะเป็นเกาต์ ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ

ดูแลสุขภาพก่อนที่จะเป็นเกาต์ ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ เกาต์เป็นรูปหนึ่งของโรคข้ออักเสบ เกิดขึ้นเมื่อระดับกรดยูริกในร่างกายสูงกว่าปกติ กรดยูริกเป็นผลพลอยได้จากการที่ร่างกายสลายสารพิวรีน ซึ่งเป็นสารที่พบตามธรรมชาติในร่างกายและอาหารที่มาจากสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะเครื่องในสัตว์ โดยปกติกรดยูริกจะละลายในเลือดและส่วนเกินจะถูกนำออกไปขจัดทิ้งในไต เพื่อขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ แต่ถ้าร่างกายผลิตกรดยูริกมากเกินไปหรือขับกรดยูริกออกได้น้อยเกินไป กรดยูริกจะตกตะกอนเป็นผลึกรูปคล้ายเข็มและสะสมตาม ข้อ เข่า และหัวแม่เท้า ทำให้เกิดการเจ็บปวด อักเสบ และปวดตามข้อได้

Categories
News

อาหารผู้ป่วย สําหรับผู้ป่วยมะเร็ง กินอะไรได้บ้าง

อาหารผู้ป่วย สําหรับผู้ป่วยมะเร็ง กินอะไรได้บ้าง มะเร็งเป็นแล้วก็ต้องรักษากันไป และถ้าดูแลตัวเองดี ๆ โอกาสในการรักษาโรคมะเร็งก็จะยิ่งมาก โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ควรเลือกกิน เพื่อบำรุงร่างกายตัวเราเอง

Categories
News

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์ สามารถทำเองได้

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์ สามารถทำเองได้ อาหารสายยาง อาหารเหลว อาหารปั่นผสม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาหารทางการแพทย์ ซึ่งมีความสำคัญกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยมีร่างกายทีไม่ปกติ โดยทั่วไปอาหารปั่นผสมจะมีนักโภชนาการหรือผู้เชี่ยวชาญดูแล เพราะอาหารถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย เพราะเมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกายแล้ว ก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายผู้ป่วย